Tarieven

Uurtarief

Het kantoor hanteert een uurtarief van € 195,=, te vermeerderen met 5% kantoorkosten en 21% BTW. Mocht het tot een procedure komen dan kunnen er griffierechten verschuldigd zijn. In sommige gevallen kan een vaste prijs worden overeengekomen voor de hele zaak. De kosten en tarieven zullen vanzelfsprekend vooraf met u worden besproken en na aanvaarding van de opdracht door u schriftelijk bevestigd door mr. Cremers.

Gefinancierde rechtshulp

Indien u een beroep kunt doen op de gefinancierde rechtshulp waarbij u een zogenaamde toevoeging kunt aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, verzorgt mevrouw Cremers deze aanvraag. De Raad voor Rechtsbijstand beslist dan of u hiervoor in aanmerking komt en legt u vervolgens een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage op. Die is afhankelijk van uw belastbaar inkomen en uw vermogen van twee jaar geleden.

Via de ‘Rekenhulp’ op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u zelf al inschatten hoe hoog die eigen bijdrage is.

Mijn Diensten

Specialisme

Mevrouw Cremers biedt rechtsbijstand aan particulieren. Daarbij vindt zij het belangrijk om in een informele sfeer...

Lees verder

Werkwijze

Mr. Cremers maakt in een eerste oriënterend gesprek een inschatting van uw juridische positie en van de...

Lees verder

Contact

Het kantoor is gemakkelijk bereikbaar met de auto. Er is ruimschoots parkeergelegenheid aanwezig...

Lees verder