Specialisme

Mevrouw Cremers biedt rechtsbijstand aan particulieren. Daarbij vindt zij het belangrijk om in een informele sfeer met haar cliënten samen te werken. Al jarenlang bewijst zij dat dit prima hand in hand kan gaan met een professionele werkwijze. Uitgangspunt van mr. Cremers is het voorkomen van onnodige juridische procedures. Die kunnen voor u kostbaar zijn, belastend en tijdrovend. Dat is niet altijd in uw belang. Maar soms is zo’n procedure onvermijdelijk. In alle gevallen worden uw belangen met verve verdedigd!


Voor alle hierna genoemde rechtsterreinen waarin mevrouw Cremers is gespecialiseerd worden door de Raad voor Rechtsbijstand extra specialisatievereisten gesteld. Zij voldoet hieraan al jaren en daarom valt zij dan ook onder de zogenaamde Hight Trustregeling van deze Raad.

 • Strafrecht 
  Als u wordt aangehouden door de politie, eventueel in verzekering wordt gesteld of "slechts" een dagvaarding heeft ontvangen omdat u wordt verdacht van een strafbaar feit kan mr. Cremers u bijstaan in de hierop volgende strafzaak voor de politierechter / meervoudige kamer van de rechtbank. Dit geldt ook voor het hierop eventueel volgende hoger beroep bij het Gerechtshof.

 • Penitentiair recht
  Mevrouw Cremers heeft in de loop van de jaren vele gedetineerden bijgestaan bij klachtzaken tegen beslissingen van de directeur van de penitentiaire inrichting die hen persoonlijk raken of van de Minister van Veiligheid en Justitie bij overplaatsingen. U moet hierbij denken aan bij voorbeeld detentiefaseringsperikelen, plaatsing in de isoleercel of beperking van het dagprogramma, dan wel een gedwongen overplaatsing naar een andere gevangenis. Zij voerde op dit terrein vele -soms spraakmakende- procedures tegen de Minister, zoals kort gedingen over de zeer forse versobering van het dagprogramma voor alle gedetineerden in 2014 of de overplaatsing van levenslanggestraften uit PI Norgerhaven vanwege de komst van Noorse gedetineerden in 2015.
  Indien dit noodzakelijk is worden zelfs procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg gevoerd. 
  Zij is samen met prof. Gerard de Jonge en mevrouw mr. Judith Serrarens auteur van het Bajesboekonline.nl, een digitaal handboek over de rechtspositie van gedetineerden.
  Tevens verzorgt zij cursussen over straf- en penitentiair recht aan advocaten en andere professionals.

 • Jeugdstrafrecht
  Is uw kind in aanraking gekomen met de politie? Het is voor een ouder verschrikkelijk om te weten dat uw kind vast zit en/of moet voorkomen bij de kinderrechter vanwege de verdenking van een strafbaar feit. Mr. Cremers kent uiteraard de regels en rechten die uw kind dan heeft, zij kan u en uw kind hierover gedegen adviseren en bijstaan in de gehele strafprocedure.
  Mevrouw Cremers kan in deze zaken niet alleen bogen op een jarenlange ervaring als advocaat doch zij heeft als jeugdwelzijnswerkster in het verleden ook extra expertise opgedaan vanuit het inrichtingswerk zelf.
  Mr. Cremers is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (de VNJA). Dit is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging die zorgt voor de kwaliteit van de advocaten die aan deze kwetsbare groep rechtsbijstand verlenen.

 • Psychiatrisch patiëntenrecht (WvGGZ/ WZD/WFZ -zaken)
  Hierbij gaat het om rechtsbijstand aan patienten die gedwongen worden opgenomen in psychiatrische instellingen middels onder andere een zogenaamde crisismachtiging of een zorgmachtiging in het kader van de WvGGZ of een inbewaringstelling en rechterlijke machtiging in het kader van de WZD. Mevrouw Cremers is lid van de vereniging Psychiatrisch Patientenrecht Advocaten Nederland (de vPAN).

Mijn Diensten

Specialisme

Mevrouw Cremers biedt rechtsbijstand aan particulieren. Daarbij vindt zij het belangrijk om in een informele sfeer...

Lees verder

Werkwijze

Mr. Cremers maakt in een eerste oriënterend gesprek een inschatting van uw juridische positie en van de...

Lees verder

Contact

Het kantoor is gemakkelijk bereikbaar met de auto. Er is ruimschoots parkeergelegenheid aanwezig...

Lees verder